2007-09-10

Blog Tag

由同事D來的Blog Tag。

遊戲規則:
※ 必須點名至少5個人;要用盡辦法通知各人參與這個遊戲。
※ 被點名的人不可重複被點,每個人只可玩一次。
※ 回答問題時,需自行刪除一個不喜歡的問題,更換一個新的問題,然後點名其他人來玩。
※ 答案需在各自的blog內公佈。

遊戲開始:
1. 如果30歲還娶不到(嫁不出)你會怎樣? 可以怎樣?
2. 如果有機會可以讓你重回一個時間,你會選擇回到那個時間? 大三
3. 你希望在別人眼中是怎樣的人? 正常人
4. 如果唔駛返學/返工你會點呢? 如果只係有一日唔洗返工,我會訓覺;如果係呢一世都唔洗返工,我會開心到癲左
5. 活到呢一刻你最想多謝的人有那位? 父母
6. 你最怕的事情? 死。怕自己死,又怕人地死
7. 你最滿意身體邊個部位? 冇乜邊忽滿意,也冇乜邊忽唔滿意 (抄同事D)
8. 這輩子最想去的地方? 這輩子太長,而且太多地方未去過,咁我宜家又點知呢?!
9. 你能放下現在的生活,去鄉村或其他城市重新開始嗎? 有錢唔洗挨就可以
10. 最愛的食物: 睇心情
11. 最愛的顏色: 睇心情
12. 呢個遊戲無聊嗎? 無聊
13. 最愛的老師: 沒有喜愛的老師
14. 呢排你上得最多既網站: 呢度
15. 最愛的口頭蟬 : ?!(我冇留意喎!)
16. 最愛的小動作: ?!(我冇留意喎!)
17. 最愛的季節: 以前的冬天
18. 曾愛過的人: 基本上就等於現在愛的人
19. 最了解我的人: 自己
20. 最愛的節日: 所有有公眾假期的節日
21. 最想見的人: 好耐冇見的人
22. 愛的定義: 唔知問乜,刪呢條! 改為:對上一次有人請食飯的日子?2007年8月26日
23. 你最想刪除那一段的回憶 ? 冇需要
24. 愛我的人: 周圍都係
25. 最喜歡的地方: 即「這輩子最想去的地方」(請返回第8題)

點指兵兵點著誰人做大兵,輪到你o地喇: 唔點得唔得?(得左!)

沒有留言:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...